რიკულები --> რიკული N 11
  დასახელება: სიგრძე: სიგანე: სიმაღლე: ზომები: წონა: მოცულობა: თავის დიამეტრი: ძირის დიამეტრი: რკინა-ბეტონის: ბეტონის: მშრალი წნეხი: მოზაიკური: მოზაიკა(თეთრი ფონი): მოზაიკა(შავი ფონი):
  42 სმ. 10 სმ. 12 სმ. 5.00₾ 4.00₾ 14.00₾ 10.00₾
  29 სმ. 8 სმ. 10 სმ. 3.00₾ 10.00₾ 8.00₾
  80 სმ. 10 სმ. 14 სმ. 10.00₾ 9.00₾ 25.00₾
  80 სმ. 10 სმ. 12 სმ. 10.00₾ 9.00₾ 25.00₾
  80 სმ. 12 სმ. 14 სმ. 10.00₾ 9.00₾ 25.00₾
  78 სმ. 14 სმ. 14 სმ. 12.00₾ 25.00₾
  80 სმ. 11 სმ. 12 სმ. 8.00₾ 7.00₾ 25.00₾
  80 სმ. 11 სმ. 11.5 სმ. 8.00₾ 7.00₾ 25.00₾
  73 სმ. 12კგ. 13 სმ. 13 სმ. 7.00₾ 6.00₾ 22.00₾
  78 სმ. 7კგ. 8 სმ. 10 სმ. 6.00₾ 5.00₾ 18.00₾
  80 სმ. 7.5კგ. 8 სმ. 10 სმ. 6.00₾ 5.00₾ 18.00₾