საყვავილე ქოთნები --> საყვავილე ქოთანი N2
  დასახელება: სიგრძე: სიგანე: სიმაღლე: ზომები: წონა: მოცულობა: თავის დიამეტრი: ძირის დიამეტრი: რკინა-ბეტონის: ბეტონის: მშრალი წნეხი: მოზაიკური: მოზაიკა(თეთრი ფონი): მოზაიკა(შავი ფონი):
  60 სმ. 40 სმ. 40 სმ. 100კგ. 48 ლიტრი 60.00₾ 150.00₾ 120.00₾
  103 სმ. 40 სმ. 40 სმ. 150კგ. 85 ლიტრი 100.00₾ 200.00₾ 150.00₾
  60 სმ. 40 სმ. 40 სმ. 100კგ. 55 ლიტრი 60.00₾ 150.00₾ 120.00₾
  105 სმ. 40 სმ. 40 სმ. 150კგ. 110 ლიტრი 100.00₾ 200.00₾ 150.00₾
  30 სმ. 30 სმ. 42 სმ. 50კგ. 11 ლიტრი 30.00₾ 60.00₾ 45.00₾
  41 სმ. 41 სმ. 80 სმ. 180კგ. 70 ლიტრი 100.00₾ 200.00₾ 150.00₾
  99 სმ. 43 სმ. 80 სმ. 300კგ. 220 ლიტრი 200.00₾ 400.00₾ 300.00₾
  66 სმ. 32,5 სმ. 50 სმ. 130კგ. 70 ლიტრი 80.00₾ 200.00₾ 150.00₾
  50 სმ. 300კგ. 105 სმ. 200.00₾ 400.00₾ 300.00₾
  25 სმ. 11კგ. 2 ლიტრი 31 სმ. 25.00₾ 50.00₾ 40.00₾
  55 სმ. 55 სმ. 40 სმ. 180კგ. 75 ლიტრი 100.00₾ 200.00₾ 150.00₾
  100 სმ. 100 სმ. 500.00₾ 1000.00₾ 800.00₾
  100.00₾ 200.00₾ 150.00₾
  180.00₾ 300.00₾ 250.00₾
  60 სმ. 60 სმ. 60 სმ. 260კგ. 125 ლიტრი 200.00₾ 350.00₾ 300.00₾
  84 სმ. 40 სმ. 60 სმ. 300კგ. 45 ლიტრი 250.00₾ 400.00₾ 300.00₾